تعیین وقت آنلاین

بیمارستان دندانپزشکی تهران همه روزه از شنبه تا پنج شنبه به ارایه خدمات پیشرفته دندانپزشکی می پردازد. دکتر های ما و تیم های درمانی در روز های ذکر شده بیماران تعیین وقت شده را در اولویت مشاوره و درمان قرار خواهند داد.

ما شما را تشویق خواهیم کرد که برای صرفه جویی در وقت بخشی از پرونده دندانپزشکی خود را به صورت آنلاین از طریق فرم پرونده سلامت دهان بیمار تکمیل کرده و زمان درمان خود را برای ساعات اولیه روز تعیین کنید به خصوص اگر نیاز به آرام بخشی یا بی هوشی وجود داشته باشد.

برای راحتی شما، همه ی متخصصین حاضر در بیمارستان و کلینیک های ما می توانند قبل یا بعد از زمان تعیین شده معمول بیماران نیازمند درمان اورژانس را معاینه و رسیدگی کنند حتی در روز های تعطیل در هر ساعت شبانه روز.

تیم های درمانی بیمارستان دندانپزشکی تهران آماده اند تا در هر زمان که لازم باشد موارد اورژانسی را ببینند.

    Open chat