درمان اورژانسی خدمات درمانی

شکستگی (شکستن دندان)

 1. اگر دندان کاملا از نصفه شکسته شود، قسمت شکسته شده را تا رسیدن به متخصص دندانپزشک درون مواد زیر نگه دارید:
  • بهترین ماده: دندان شکسته‌شده را درون محلول هنک بالانس سالین (hank`s balanced saline) نگه دارید.
  • بهترین ماده دوم: دندان را درون شیر سرد قرار دهید.
  • بهترین ماده سوم: دندان را درون گاز خیس شده با نرمال سالین بپیچید.
  • بهترین ماده چهارم: دندون را درون یک فنجان آب معدنی قرار دهید.
 2. ناحیه شکستگی را با قرار دادن گاز یا دستمال و آرام گاز گرفتن آن محافظت کنید.
 3. درد شدید ممکن است ایجاد شود، تماس دندان شکسته شده را با دندان های دیگر، هوا یا زبان را محدود کنید. پالپ دندان ممکن است بیرون آمده باشد که برای بیمار بسیار دردناک می باشد.
 4. فورا بیمار و دندان شکسته شده را به متخصص فک و صورت یا متخصص دندانپزشک برسانید.
دندان شکسته

لق شدن (دندان در جای خود جابه‌جا شود)

جابه‌جایی طرفی (دندان به سمت عقب یا به سمت بیرون جابه‌جا شود)

بیرون‌تر درآمدن دندان (دندان فک بالا پایین بیاد/ دندان فک پایین بالا بیاد)

 1. سعی کنید با فشار انگشتان دندان را به محل اصلی خود بازگردانید.
 2. بیمار ممکن است برای جابه‌جایی دندان به بی‌حسی موضعی نیاز داشته باشد. دندان را با آرام گرفتن گاز یا دستمال در جای خود نگه دارید.
 3. بیمار را فورا به متخصص فک و صورت یا متخصص دندانپزشک برسانید.

داخل رفتن دندان (دندان به داخل لثه فرو رود، کوتاه‌تر شود)

 1. کاری نکنید، دندان را جابه‌جا نکنید.
 2. بیمار را فورا به متخصص فک و صورت یا متخصص دندانپزشک برسانید.

افتادن (بیرون افتادن کامل دندان)

 1. از وارد کردن صدمه بیشتر به دندان هنگام جابجایی اجتناب کنید.
  • دندان را از سمت ریشه نگیرید.
  • دندان را با مسواک یا دستمال تمیز نکنید.
  • دندان را استریل نکنید.
 2. اگر اشغالی به دندان چسبیده، خیلی آرام آن را با آب تمیز کنید.
 3. اگر امکان داشت، دندان را به داخل حفره دندانی بازگردانید و با آرام گاز گرفتن تکه دستمالی آن را در جای خود محکم کنید. این کار را تنها زمانی انجام دهید که بیمار هوشیار است.
 4. اگر امکان قرار دادن وجود نداشت:
  • بهترین ماده: دندان شکسته شده را درون محلول هنک بالانس سالین(hank`s balanced saline) نگه دارید.
  • بهترین ماده دوم: دندان را درون شیر سرد قرار دهید.
  • بهترین ماده سوم: دندان را درون گاز خیس شده با نرمال سالین بپیچید.
  • بهترین ماده چهارم: دندون را درون یک فنجان آب معدنی قرار دهید.
 5. زمان بسیار مهم می باشد. قرار دادن دوباره دندان درون حفره دندانی در مدت 30 دقیقه بالا ترین شانس موفقیت را دارد. به سرعت بیمار و دندان را به متخصص فک وصورت یا متخصص دندانپزشک دندان پزشک برسانید.
جایگزینی دندان از دست رفته
درمان اورژانسی صدمات دندانی

اورژانس عفونت‌های دندانی

اورژانس عفونت‌های دندانی
  Open chat