پیوند استخوان

آیا من به اندازه کافی استخوان دارم؟

بعد از اینکه دندان کشیده می شود، و اگر دیواره حفره دندان زخیم باشد، معمولا بعد از دو تا سه ماه حفره با استخوان تازه تشکیل شده پر می شود. اما وقتی که دیواره حفره خیلی نازک باشد (ازجمله دیواره قدامی)، ترمیم استخوان غیر قابل پیش بینی می شود. در این وضعیت، پیوند پودر استخوان در زمان کشیدن دندان، درون حفره قرار داده می شود. این پیوند پودر استخوان به بدن کمک میکند تا حفره دندان را از استخوان پر کند. این اقدام حجم و عرض استخوان محلی که قرار است ایمپلنت گذاشته شود را حفظ می کند.

اگر دندان شما چندین سال پیش کشیده شده، ممکن است استخوان فک شما شدیدا تحلیل رفته باشد و برای قرار دادن ایمپلنت مناسب نباشد. در این مواقع، پیوند استخوان در مجاورت استخوان نازک شده قرار می گیرد و اجازه می دهد تا استخوان طی مدت چهار ماه ترمیم یابد. بعد از اینکه پیوند استخوان با استخوان نازک یکپارچه شد و محل مناسبی برای ایمپلنت تشکیل شد، جراحی ایمپلنت در آن ناحیه صورت می گیرد. جراحی پیوند استخوان از اعمال نسبتا راحتی می باشد و مواد پیوندی مختلفی از جمله استخوان خود بیمار برای این کار وجود دارد.

همچنین اگر حفره سینوس شما در فک بالا بزرگ باشد یا به سمت پایین و محل قرار گرفتن ایمپلنت، رشدکرده باشد به پیوند استخوان نیاز پیدا خواهید کرد. این اتفاق زمانی رخ می دهد که دندان های خلفی فک بالای بیماری چندین سال پیش کشیده شده باشد، و مقدار استخوان برای قرار گیری ایمپلنت محدود باشد. این عمل با یک بیحسی ساده یا آرامبخشی انجام می شود و در طی این جراحی غشای سینوس جابجا شده و بالا برده می شود و سپس مقداری پودر استخوان جهت بازیابی استخوان ازدست رفته داخل سینوس قرار داده می شود. در صورتی که ضخامت استخوان مناسب باشد هم زمان با جراحی سینوس لیفت، ایمپلنت نیز جایگذاری می شود.

    Open chat